สมุดวาดเขียน + กระดาษสี A3 i-Paint IP-DB-04

(In stock)
SKU: IP-DB-04-โลมา

สมุดวาดเขียน ขนาด A3 ไอ-เพ้นท์

- สมุดวาดเขียนเหมาะกับใช้ดินสอสี สีชอล์ค สีเทียน และดินสอดำ

- เนื้อในกระดาษหนา 120 แกรม ขนาด A3

- ใน 1 เล่ม มีทั้งหมด 20 แผ่น 

ประกอบด้วย กระดาษขาว 10 แผ่น กระดาษสี 5 สี สีละ 2 แผ่น

Made In Thailand (MIT) สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

 
แท็ก:
สินค้า Made in Thailand

IP-DB-04-review

 

ส่งคำวิจารณ์ของคุณ

โปรด เข้าสู่ระบบ เขียนรีวิว!

อัพโหลดรูปภาพ
คุณสามารถอัปโหลดได้สูงสุด 6 รูป และขนาดสูงสุดของรูปภาพแต่ละรูปคือ 10240 กิโลไบต์