เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เริ่มก่อตั้งโดยคุณโสภณ อัญชุลีพร ในปี พ.ศ. 2514 สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 1,1/1-2 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2432-3240-7 Fax: 0-2432-3248-9

บริษัทเป็นผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน อีกทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ เครื่องเขียนภายใต้ตราสินค้า SAKURA , ELM , DONG-A , FASTER 
, E-FILE , G’SOFT , I-PAINT , PRITT , LA'BOOM , MAPED. ซึ่งล้วนเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ในตลาดเครื่องเขียน ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย

วิสัยทัศน์

ผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานที่มุ่งเน้นคุณภาพและทันสมัย เข้าถึงวิถีชีวิต (Life Style) พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร และร่วมกันสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

building-sakura260857-1.jpg

 

 

พันธภารกิจ

 • บริษัทฯ มุ่งมั่นในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อเข้าถึงวิถีชีวิต (Life Style) ของผู้บริโภค สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค สรรสร้างผลงานให้เป็นไปตามจินตนาการ และความคิดอันไร้ขอบเขต
 • บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ เกิดการเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
 • บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมศิลปะอย่างต่อเนื่องและเป็นเวทีสำหรับเยาวชนไทย ในการสร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อเสริมทักษะและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
 • บริษัทฯ ใส่ใจดูแลคู่ค้าด้วยคุณภาพและการบริการ
 • บริษัทฯดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล

วัฒนธรรมของพนักงานในองค์กร

   "ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ มุ่งมั่น มีน้ำใจ"

2yuzq82accd80zkxaakouj6poxd9nnrcim122z79-1.png

เกียรติคุณและรางวัล

 • ได้ผ่านการพิจารณาการประกาศแสดงตนเองเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐาน ประจำปี 2566 โดยสำนักมาตรฐานแรงงานไทย
 • ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 3
 • ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565
 • ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ปีที่ 2
 • ได้ผ่านการพิจารณาการประกาศแสดงตนเองเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐาน ประจำปี 2564 โดยสำนักมาตรฐานแรงงานไทย
 • ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพนธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ
 • ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
 • ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
 • ใบประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักนายก รัฐมนตรี โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบ ธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภคด้านฉลาก
 • โล่ห์ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการ “เยาวชนไทยวาดภาพ ต้านภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • โล่ห์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในการสนับสนุนโครงการ“สัปดาห์กิจกรรมลูกเสือฉลอง 90 ปี การลูกเสือไทย”
 • โล่ห์จากเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการเป็นผู้สนับสนุน “งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งที่ 16"
 • ได้รับรางวัล Gold Prize ประเภท Print Advertising จากงาน ADMAN AWARD 2004
 • ได้รับโล่ห์จากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครในโครงการ ซากุระก้าวไกลร่วมใจสร้างสรรค์การศึกษา
 • โล่ห์จากสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในโครงการ ซากุระก้าวไกลร่วมใจสร้างสรรค์การศึกษา
 • โล่ห์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ในโครงการเยาวชนไทยวาดภาพต้านภัยยาเสพติด
 • ได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับเลือกให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภค
 • โล่ห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในโครงการเด็กไทยหัวใจศิลป์
 • ได้รับรางวัลและใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอสด์ และวัณโรคในสถานประกอบกิจการระดับเงิน
 • ได้รับเกียรติบัตรโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 ประจำปี 2554 จากท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

 • สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับสภากาชาดไทย ปี 2560
 • โครงการประกวดวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ผ่านลายเส้น PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ครั้งที่ 1, 2 และ 3
 • โครงการเด็กไทยหัวใจศิลป์ Show it off ครั้งที่1-7
 • โครงการบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อการศึกษา
 • โครงการมอบเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยแก่ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
 • โครงการบริจาคเพื่อช่วยเด็กที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในเอกวาดอร์ ปี 2559
 • สนับสนุนโครงการ วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ ครั้งที่ 2 ปี 2559
 • สนับสนุนกิจกรรมสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ปี 2559
 • สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2558
 • สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เนปาลร่วมกับสภากาชาดไทย ปี 2558
 • สนับสนุนโครงการ ร่วมพลังปันน้ำใจต้านภัยอีโบล่า ปี 2558
 • สนับสนุนโครงการสายใยสู่สัตว์ไทย ปี 2558
 • โครงการสานเส้นสี สร้างเส้นศิลป์ ด้วยปากกา Ballsign by SAKURA รายได้สมทบทุนมูลนิธิ ปวีณา หงส์สกุล เพื่อเด็กและสตรี
 • ร่วมสนับสนุนโดยการมอบรายได้ Art for all สมทบทุนมูลนิธิ
 • มอบทุนการศึกษา ติวคอร์ส ศิลปะเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • โครงการซากุระก้าวไกลร่วมใจสร้างสรรค์การศึกษา
 • โครงการศิลป์รักษ์โลก ครั้งที่ 3 Arts for The Planet เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนไทย อีกทั้งเพิ่มพูนความรู้และสร้างความภาคภูมิใจ พร้อมขวัญกำลังใจ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน
 • โครงการประกวดวาดภาพระบายลีด้วยสีชอล์คซากุระ
 • สนับสนุนของรางวัลสำหรับจัดกิจกรรมของร้านสภาอุตสาหกรรมภายในงานกาชาดปี 2556
 • มอบสิ่งของบริจาคให้กับผู้พิการ – สมาคมไทยค้ากระดาษและสมุด ปี 2556
 • สนับสนุนกิจกรรมการกุศลเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมรณรงค์ ปลูกจิตสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตมีคุณค่า ปี 2556
 • ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย-หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปี 2556
 • สนับสนุนอุปกรณ์นักเรียน โรงเรียน วัดโพธิ์นิมิต ปี 2556
 • สนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ปี 2556
gmqtl5kx7qhunfvltfqqmvk77tqkmmzhwpzsjpyb-1.jpg
e6kama8clt1gvz4l7qz4h1bofk6wpggjeccrk9ke-1.png
zp7addj5itho6f16seaswpwaxola4zflgj9wpd00-1.png
edvnxdpmspy4qgyebowtga4xa8qc0h555xbbf3sw.png
uge3x1t9inqwfewt3s98bbrrnif1tqmxcrjuetjl-1.png
j2v2k73lf2fplokxfnf31du2okfrrnvmeby0tbqy.png
6xlvpki0rcq53ck9zqxiuegixl6yqxinrji4jlgj.png
oqpaosye8iiwa6rpjkwnpg5thuhodwyev9ehow6v.png
gme0j9wxkymfe5xccm8bd6eiiaa2aongjyctyhub.png
092sbhkmiqcw1oy6yhlsieqrqjbaknevio32bjx2.png
gyunsjbgdkyqp6hhx5puw0nthtr0fswoh85uagd7.png
atudrz4npmfok4fd6ny45nuyz8he2zlywvkunfgh.png
zw8rkd027apix2oudknzzoixlvx4yyhr5viit6b1.png
sh0y7d9w92wa9ueyxr78fayqxfav0bmbpu9jioy4.png