ยางลบดินสอ 4B FASTER E106-2

(In stock)
SKU: E106-2

- ยางลบดินสอ ลบได้ถึงความเข้ม 4B
- เนื้อยางลบนุ่ม ลบสะอาด เศษยางลบจับตัวเป็นก้อน
- เนื้อยางลบไม่หักง่าย
- ไม่กินเนื้อกระดาษ ไม่ทำให้เนื้อกระดาษฉีกขาดเวลาลบ
- ยางลบก้อนสีสันสดใส

 

ส่งคำวิจารณ์ของคุณ

โปรด เข้าสู่ระบบ เขียนรีวิว!

อัพโหลดรูปภาพ
คุณสามารถอัปโหลดได้สูงสุด 6 รูป และขนาดสูงสุดของรูปภาพแต่ละรูปคือ 10240 กิโลไบต์