กระบอกเหล็ก สำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน ชุดคอมเพ็คออฟฟิศ