• พู่กัน i-Paint IP-BR-#

  พู่กัน i-Paint ด้วยขนสังเคราะห์ที่นุ่มเส้นเล็กละเอียด ปลายแหลมไม่แตกง่าย และด้วยปลอกที่แน่นหนา จึงช่วยให้ขนพู่กันไม่หลุดร่วง อีกทั้งยังช่วยให้อุ้มน้ำได้ดี เพื่อสีที่สม่ำเสมอ ให้คุณสร้างสรรงานได้ดูสวยเนียน... เฉียบ ได้ดังใจ

  เบอร์: 0 เซ็ทบรรจุ 12 ด้าม ราคา 108 บาท
  เบอร์: 1 เซ็ทบรรจุ 12 ด้าม ราคา 108 บาท
  เบอร์: 2 เซ็ทบรรจุ 12 ด้าม ราคา 132 บาท
  เบอร์: 3
  เซ็ทบรรจุ 12 ด้าม ราคา 144 บาท
  เบอร์: 4
  เซ็ทบรรจุ 12 ด้าม ราคา 156 บาท
  เบอร์: 5
  เซ็ทบรรจุ 12 ด้าม ราคา 168 บาท
  เบอร์: 6
  เซ็ทบรรจุ 10 ด้าม ราคา 190 บาท
  เบอร์: 7
  เซ็ทบรรจุ 10 ด้าม ราคา 190 บาท
  เบอร์: 8
  เซ็ทบรรจุ 10 ด้าม ราคา 190 บาท
  เบอร์: 9
  เซ็ทบรรจุ 6 ด้าม ราคา 132 บาท
  เบอร์: 10
  เซ็ทบรรจุ 6 ด้าม ราคา 162 บาท
  เบอร์: 11
  เซ็ทบรรจุ 6 ด้าม ราคา 222 บาท
  เบอร์: 12
  เซ็ทบรรจุ 6 ด้าม ราคา 252 บาท
  เบอร์: 14
  เซ็ทบรรจุ 6 ด้าม ราคา 294 บาท
  เบอร์: 16
  เซ็ทบรรจุ 6 ด้าม ราคา 324 บาท
  เบอร์: 18
  เซ็ทบรรจุ 6 ด้าม ราคา 348 บาท
  IP-BR-AS คละเบอร์ 0-10 ราคา 165 บาท

  ราคา : 0 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม