• พู่กัน i-Paint IP-BR-#

  พู่กัน i-Paint ด้วยขนสังเคราะห์ที่นุ่มเส้นเล็กละเอียด ปลายแหลมไม่แตกง่าย และด้วยปลอกที่แน่นหนา จึงช่วยให้ขนพู่กันไม่หลุดร่วง อีกทั้งยังช่วยให้อุ้มน้ำได้ดี เพื่อสีที่สม่ำเสมอ ให้คุณสร้างสรรงานได้ดูสวยเนียน... เฉียบ ได้ดังใจ

  เบอร์: 0 เซ็ทบรรจุ 12 ด้าม ราคา 132 บาท
  เบอร์: 1 เซ็ทบรรจุ 12 ด้าม ราคา 132 บาท
  เบอร์: 2 เซ็ทบรรจุ 12 ด้าม ราคา 144 บาท
  เบอร์: 3
  เซ็ทบรรจุ 12 ด้าม ราคา 156 บาท
  เบอร์: 4
  เซ็ทบรรจุ 12 ด้าม ราคา 168 บาท
  เบอร์: 5
  เซ็ทบรรจุ 12 ด้าม ราคา 192 บาท
  เบอร์: 6
  เซ็ทบรรจุ 10 ด้าม ราคา 210 บาท
  เบอร์: 7
  เซ็ทบรรจุ 10 ด้าม ราคา 210 บาท
  เบอร์: 8
  เซ็ทบรรจุ 10 ด้าม ราคา 210 บาท
  เบอร์: 9
  เซ็ทบรรจุ 6 ด้าม ราคา 150 บาท
  เบอร์: 10
  เซ็ทบรรจุ 6 ด้าม ราคา 180 บาท
  เบอร์: 11
  เซ็ทบรรจุ 6 ด้าม ราคา 252 บาท
  เบอร์: 12
  เซ็ทบรรจุ 6 ด้าม ราคา 282 บาท
  เบอร์: 14
  เซ็ทบรรจุ 6 ด้าม ราคา 336 บาท
  เบอร์: 16
  เซ็ทบรรจุ 6 ด้าม ราคา 360 บาท
  เบอร์: 18
  เซ็ทบรรจุ 6 ด้าม ราคา 378 บาท
  IP-BR-AS คละเบอร์ 0-10 ราคา 185 บาท

  ราคา : 0 บาท
  ตัวเลือกสินค้า :
  พู่กันเบอร์ : เบอร์0 เบอร์1 เบอร์2 เบอร์3 เบอร์4 เบอร์5 เบอร์6 เบอร์7 เบอร์8 เบอร์9 เบอร์10 เบอร์11 เบอร์12 เบอร์13 เบอร์14 เบอร์16 เบอร์18 เบอร์20 เบอร์24 0sเล็กพิเศษ คละเบอร์

  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม