• ไม้บรรทัด 30 ซม Twist TC/027900

  - วางได้แนบกระดาษ ขีดเส้นได้ตรง ไม่โค้งงอ
  - มีเทคนิคพิมพ์ลายพิเศษ ชัดเจนได้มาตรฐาน
  - ตัวไม้บรรทัด บิด สนุก ไม่แตก ไม่หัก
  - ปลอดสารพาทาเลต ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

  ขนาด : 5.2 x 39.4 มม. (ซอง)

  ราคา : 41 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม