• ยางลบ Duo Maped ER/011712

  - ยางลบชนิด PVC FREE เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  - ตัวยางลบมี2ด้าน ด้านสีขาวสำหรับลบดินสอกราฟไฟส์
  ส่วนด้านสีฟ้า ใช้สำหรับลบหมึก
  - ไม่กินเนื้อกระดาษ

  ขนาด : 65 x 125 มม.

  ราคา : 25 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม