• ยางลบดินสอ แอลฟิน FASTER E103

  – ยางลบดินสอ 2B แอลฟิน
  – เนื้อยางลบนุ่ม ลบสะอาด เศษยางลบจับตัวเป็นก้อน
  – ไม่กินเนื้อกระดาษ ไม่ทำให้เนื้อกระดาษฉีกขาดเวลาลบ
  – ขนาด : 22 x 12 มม.

  1 กล่องบรรจุ 20 ชิ้น

  ราคา : 200 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม