• กาวแท่งพริทท์ (Glue Stick) PS11g, PS22g, PS43g

  สำหรับ ติด ปะ กระดาษ ซองจดหมาย ติดแน่นเนียนเรียบ ฝาล็อคเผื่อเนื้อที่กาว หมดปัญหาเนื้อกาวติดเลอะเทอะเวลาลืมหมุนกลับ ใช้สะดวก เปิดปิดง่าย ด้วยมือเดียว ปลอดภัยจากสารพิษ

  PS11g บรรจุ 11 กรัม (แพ็ค 25 หลอด) ราคา 825 บาท
  PS22g บรรจุ 22 กรัม (แพ็ค 12 หลอด) ราคา 768 บาท
  PS43g บรรจุ 43 กรัม (แพ็ค 10 หลอด) ราคา 870 บาท

  ราคา : 0 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม