• ปากกาไอเด็นติเพ็น 2 หัว SAKURA XYKT-#

    ปากกาไอเด็นติเพ็น 2 หัว (SAKURA Identipen) รหัส XYKT-# ชนิดพิเศษ เขียนได้ดีลงบนวัสดุพิเศษต่างๆมากมาย โดยเฉพาะ ผ้า ซีดี และอื่นๆ เช่น ไมโครฟิล์ม รูปถ่าย พัสดุภัณฑ์ พลาสติก (แผ่นใส) กระดาษ เหล็ก เซรามิค ไม้ หนัง แก้ว และ ซีดี เป็นต้น มีหลากหลายขนาดเส้นให้เลือกตั้งแต่ 0.4 จนถึง 1.0 มม. เขียนยาวได้ถึง 500 เมตร ต่อด้าม

    ราคา : 59 บาท
    ตัวเลือกสินค้า :
    Color Sakura Pen : 3 5 7 12 17 19 20 21 22 24 25 29 36 38 49 50 51 53 54 117 138 230 243 302 320 425 536 519 529 41301 41501 41101 41302 41502 41102 42300 42500 42100 41103 44101 44102 44103 44104 44107 44108

    จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม