• หมึกหลอด ฟาสเตอร์ ICF-BL

    น้ำหมึกแบบหลอด ใช้สำหรับเปลี่ยนหลอดในปากกาหมึกซึกฟาสเตอร์ รุ่น CF100
    1 กล่อง มีบรรจุ หมึก 6 หลอด
    ราคา : 18 บาท
    จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม