• สมุดวาดเขียนสีน้ำ 200 แกรม เมย์อาร์ท MA00101(200G)

  - กระดาษสีน้ำ 200 แกรม
  - PAINTING PAPER PAD 100% COTTON
  - ชนิดเรียบกึ่งหยาบ (COLD PRESSED)
  - เนื้อกระดาษจากประเทศเนเธอร์แลนด์
  - รองรับการวาดสีน้ำทุกเทคนิค
  - เนื้อกระดาษปราศจากกรด (Acid free)ทำให้เก็บกระดาษได้นานไม่เหลือง
  - ขนาด A3 : 42 X 29.7 cm.
  - จำนวน 12 แผ่น

  ราคา : 284 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม