• สมุดวาดเขียน A3 เมย์อาร์ท MA00051(165G)

  - สมุดวาดเขียน A3 เมย์อาร์ท ชนิดเรียบ สีขาวพิเศษ
  - สำหรับงานวาดภาพและสเก็ตภาพต่างๆ
  - เนื้อกระดาษปราศจากกรด (Acid free) ทำให้เก็บกระดาษได้นานไม่เหลือง
  - ขนาด A3 : 42 x 29.7 cm.
  - กระดาษ 165 แกรม 20 แผ่น

  ราคา : 141 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม