• ปากกาไอเด็นติ-เพ็น SP SAKURA XYK-S

  ปากกาไอเด็นติ-เพ็น SP เขียนได้ดีลงบนวัสดุพิเศษต่างๆมากมาย โดยเฉพาะ ผ้า ซีดี และอื่นๆ เช่น ไมโครฟิล์ม รูปถ่าย พัสดุภัณฑ์ พลาสติก (แผ่นใส) กระดาษ เหล็ก เซรามิค ไม้ หนัง แก้ว และ ซีดี เป็นต้น เขียนยาวได้ถึง 500 เมตร ต่อด้าม ได้รับมาตรฐาน AP

  มีให้เลือก 2 สี คือ สีน้ำเงิน และสีดำ

  ราคา : 46 บาท
  ตัวเลือกสินค้า :
  Color Sakura Pen : 3 5 7 12 17 19 20 21 22 24 25 29 36 38 49 50 51 53 54 117 138 230 243 302 320 425 536 519 529 41301 41501 41101 41302 41502 41102 42300 42500 42100 41103 44101 44102 44103 44104 44107 44108

  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม