• ปากกา PIGMA "เซ็ตรวม 6 ด้าม" XSDK-SET

  ชุดเซ็ตรวมปากกา PIGMA SAKURA รวมปากกาพิกม่า ปลายพู่กันและกราฟฟิค ทั้งหมด 6 แท่ง


  ในชุดประกอบไปด้วย
  1. ปากกาพิกม่า (PIGMA Micron) สีดำ เบอร์ 01, 03, 05 และ 08 เบอร์ละ 1 ด้าม
  2. ปากกาพิกม่า ปลายพู่กัน (PIGMA Brush) สีดำ จำนวน 1 ด้าม
  3. ปากกาพิกม่า กราฟฟิค (PIGMA Graphic) สีดำ เบอร์ 03 จำนวน 1 ด้าม

  ราคา : 346 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม