• ชุดวงเวียนดีไวเดอร์ (n°308) Maped CP/178001

  - สามารถปรับมุมของปลายวงเวียนทั้ง 2 ข้าง เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
  - ปรับเปลี่ยนเป็นวงเวียนดินสอ และใช้ดินสอสีหรือปากกาได้
  - ขาวงเวียนผลิตจากโลหะ มีความแข็งแรง มั่นคง

  ในชุดมีอะไหล่เสริม 3 ชิ้น คือ รีฟีลไส้ดินสอ, สกรู และที่ยึดดินสอ

  ราคา : 157 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม