• จานสี 15 ช่อง i-Paint IP-PL-09

  จานสี i-paint
  - วัสดุทำจากพลาสติก เนื้อหนา แข็งแรง
  - มีทั้งหมด 15 ช่อง หลุมลึกสามารถผสมสีได้ง่าย
  - หลุมสีแบบลาดเอียง เพื่อการปาดสีที่สะดวก
  - มีที่จับง่าย ไม่หลุดมือ

  ราคา : 55 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม