• ชุดปากกา GELLY ROLL Glaze + กระดาษ ดีไอวายเซ็ท ลาบูม Set A XPGB6-LNB-SETA

  GELLY ROLL Deco Set A เซ็ตสุดคุ้ม! ในเซ็ตประกอบด้วย
  ปากกา GELLY ROLL Glaze 6 สี
  #849 #819 #824 #836 #829 #850
  กระดาษ ดีไอวายเซ็ท ลาบูม
  - เหมาะสำหรับใช้ตกแต่งสแครปบุ๊ค ติดภาพ หรือเขียนบันทึก
  - ใช้ร่วมกับปากกาได้หลากหลาย เช่น PIGMA , KOI , GELLY ROLL ฯลฯ
  - ใน 1 เซ็ท มีกระดาษจำนวน 9 แผ่น ประกอบด้วย
  กระดาษคราฟท์ 4 แผ่น
  กระดาษดำ 3 แผ่น
  กระดาษชานอ้อย 2 แผ่น
  ราคา : 177 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม