• ชุดวาดลายเส้น Zentangle กระดาษขาว พร้อมอุปกรณ์ ZTGZ-01

  Zentangle ศิลปะแขนงหนึ่ง ที่สร้างสรรค์การวาดลายเส้นรูปแบบต่างๆ มารวมกัน จนเกิดเป็นลายเส้นที่สวยงาม

  ในเซ็ตประกอบด้วย
  - PIGMA MICRON 05 สีดำ
  - PIGMA MICRON 03 สีดำ
  - PIGMA MICRON 01 สีดำ
  - กระดาษขาว 5 แผ่น ขนาด 8.9 x 8.9 ซม.
  - TORTILLION (กระดาษเกลี่ย)
  - ดินสอ

  ราคา : 351 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม