• ยางลบดินสอ2B FASTER E109

  – ยางลบดินสอ 2B ฟาสเตอร์
  – เนื้อยางลบใส นุ่ม เศษยางลบจับตัวเป็นก้อน
  – ไม่กินเนื้อกระดาษ ไม่ทำให้เนื้อกระดาษฉีกขาดเวลาลบ
  – สามารถฉีกที่หุ้มยางลบตามลำดับได้
  – ขนาด : 45 x 17 x 12 มม.

  ราคา : 180 บาท
  ตัวเลือกสินค้า :
  Size Pack : 1 2 3 6 12 20 30 40 50 60 24 5

  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม