• กระดาษสีผิวมัน ขนาด A4 CR36652(80G)

  - กระดาษสีผิวมัน
  - เหมาะสำหรับงานประดิษฐ์ งานตกแต่งต่างๆ


  ขนาด : 21 x 29.7 ซม. (A4)
  กระดาษ : 80 แกรม จำนวน 20 แผ่น

  ราคา : 102 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม