• สมุดโน๊ต แบลงค์ อี-ไฟล์ CNB100-A5

  - สมุดปกกระดาษคราฟท์
  - เย็บเล่มแข็งแรงไม่ขาดง่าย
  - กระดาษถนอมสายตา
  - เนื้อในสมุด ไม่มีลายเส้น
  - เหมาะสำหรับจดบันทึก วาดภาพ สเก็ตภาพ และ Bullet journal(bujo)
  - กระดาษหนา 75 แกรม ,จำนวน 60 แผ่น
  - ขนาด A5

  ขนาด : 14.8 x 21 ซม.
  ราคา : 59 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม