• สมุดโน๊ต แบลงค์ อี-ไฟล์ CNB100-A5

  - สมุดโน๊ตไม่มีลายเส้น ขนาด A5 หน้าปกกระคาษคราฟ
  - เนื้อในกระดาษถนอมสายตา 75 แกรม จำนวน 60 แผ่น
  - เหมาะสำหรับจดบันทึก วาดภาพ และสเก็ตภาพ

  ขนาด : 14.8 x 21 ซม.
  ราคา : 56 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม