• ฟิล์มเตือนภัย 305 ม. โพลาแบร์ WA-043RW,YB

  - ฟิล์มเตือนภัย ผลิตจากพลาสติก PE ไม่ขาดง่าย
  - ทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  - สำหรับพัน หรือคาด เพื่อบ่งบอกพื้นที่ หรือ แบ่งเขตต่างๆ

  WA-043RW แดง-ขาว เหมาะสำหรับเตือนพื้นที่อันตรายจากความร้อนสูง , พื้นที่ก่อสร้าง , พื้นที่หวงห้าม ฯลฯ
  WA-043YB ดำ-เหลือง เหมาะสำหรับเตือนพื้นที่อันตรายจากสารเคมี , พื้นที่หวงห้าม ฯลฯ

  ขนาด : 76.2 มม. x 305 ม.

  ราคา : 321 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม