• ปากกาไวท์บอร์ดรักษ์โลก SAKURA WBK-T

  - ปากกาไวท์บอร์ดรักษ์โลก เหมาะสำหรับงานเขียนกระดานไวท์บอร์ด และกระจก ลบออกง่ายไม่ทิ้งคราบ
  - ตัวด้ามผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
  - ได้รับการรับรองมาตฐานจาก ประเทศญี่ปุ่น และได้รับเครื่องหมายตะกร้าเขียวโดยกรมควบคุมมลพิษ
  ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  หัวกลม ขนาดลายเส้น 2 มม. / หัวตัด ขนาดลายเส้น 5.5 มม.

  ตะกร้าเขียว : เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ

  ราคาด้ามละ 59 บาท
  ราคา : 59 บาท
  ตัวเลือกสินค้า :
  Color Sakura Pen : 3 5 7 12 17 19 20 21 22 24 25 29 36 38 49 50 51 53 54 117 138 230 243 302 320 425 536 519 529 41301 41501 41101 41302 41502 41102 42300 42500 42100 41103 44101 44102 44103 44104 44107 44108

  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม