• อินเด็กซ์โน๊ต อี-ไฟล์ CSN-SET01

  - ชุดอินเด็กซ์โน๊ต เนื้อพลาสติกฟิล์มใส และเนื้อกระดาษสี
  - ประกอบด้วยอินเด็กซ์โน๊ต 4 แบบ
  - ตัวช่วยแบ่งแยกเอกสารสำคัญได้อย่างชัดเจน
  - มีรูด้านข้างสำหรับใส่กับแฟ้มได้

  ราคาชุดละ 86 บาท
  ราคา : 86 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม