• LASER POINTER สีเขียว SAKURA RX-11G

  เหมาะสำหรับงานนำเสนอผลงานหรือ Presentation ปลอดภัยสบายตา ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน PSC จากประเทศญี่ปุ่น (Japan Product Safety For Consumers)
  - ลำแสงสีเขียว สามารถยิงแสงได้ไกลถึง 50 เมตร
  - เส้นผ่าศูนย์กลางแสง 3 mm., 2-7 mm.
  - ใช้ถ่านอัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน
  - ใช้งานได้ต่อเนื่องได้ประมาณ 2 ชม.

  ราคา : 4,744 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม