• เครื่องเย็บ Essentials ST/352611

    - สามารถใช้ลวดเย็บเบอร์ 10 เย็บกระดาษได้ 15 แผ่น
    - รับประกันการใช้งานนาน 5 ปี

    ราคา : 85 บาท
    จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม