• เครื่องเย็บ Essentials ST/354311

    - สามารถใช้ลวดเย็บเบอร์ 24 เย็บกระดาษได้ 20 แผ่น
    - สามารถใช้ลวดเย็บเบอร์ 26 เย็บกระดาษได้ 25 แผ่น
    - รับประกันการใช้งานนาน 5 ปี

    ราคา : 126 บาท
    จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม