• เครื่องเจาะรู Essentials PU/403411

  - เจาะกระดาษหนา 80 แกรม ได้ 30 แผ่น
  - เจาะกระดาษหนา 70 แกรม ได้ 35 แผ่น
  - รับประกันการใช้งานนาน 5 ปี
  - ระยะห่างระหว่างรูมาตรฐาน 8 ซม.
  - ขนาดรู 5.5 มม.

  ราคา : 251 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม