• อินเด็กซ์ แท็บ อี-ไฟล์ INDEX-#

  สำหรับติดบนเอกสาร และยังแบ่งเอกสารให้ดูเป็นสัดส่วนได้อย่างชัดเจน สามารถติดรายงาน สมุด หรือชิ้นงานต่างๆ วัสดุทำจากพลาสติกคุณภาพดี ไม่ขาดง่าย สามารถเขียนข้อความลงบนแท็บได้

  INDEX02 ขนาด 2.2 x 4 ซม. ราคาชุดละ 49 บาท
  INDEX03 ขนาด 1 x 3 ซม. ราคาชุดละ 54 บาท
  INDEX04 ขนาด 4.4 x 4 ซม. ราคาชุดละ 54 บาท

  ราคา : 0 บาท
  จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม