• พู่กันสีน้ำ โคอิ ซากุระ (SAKURA Koi Water Brush) XQRN

    พู่กันสีน้ำ โคอิ (Koi Water Brush) รหัส XQRN ดีไซน์พิเศษเพื่อความสะดวก ขนพู่กันเป็นเส้นหนา ปลายแหลม เพียงเติมน้ำที่ตัวด้าม โดยไม่ต้องจุ่มน้ำ สามารถแยกชิ้นส่วนได้ง่าย เพื่อสะดวกในการเก็บรักษา (เหมาะกับอายุ 14 ปีขึ้นไป)

    ราคา : 672 บาท
    ตัวเลือกสินค้า :
    Size Brush : 2 6 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 24

    จำนวน :
รายละเอียดเพิ่มเติม