แจ้งยอดโอนชำระผ่านธนาคาร

โปรดระบุเลขที่บิลสั่งซื้อ ยอดเงิน และเวลาที่โอนนะค่ะ

* ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อได้ที่อีเมล์ที่ระบบส่งยืนยันไปให้นะคะ

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรอกจันทร์ เลขที่บัญชี 133-313658-6 (บัญชีกระแสรายวัน)
แนบไฟล์สลิปที่โอน
หมายเหตุ: รับเฉพาะประเภทไฟล์รูปภาพ (นามสกุล .jpg, .gif, .png)