แกลอรี่

ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2563

โพสต์ : 20 พ.ย. 2563
บริษัทฯให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและองค์กร จึงจัดให้มีการเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อให้ทุกคนสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยอย่างปลอดภัย และได้รับอันตรายน้อยที่สุด ​ในวันที่ 14 พ.ย. 63