แกลอรี่

g'Soft & FASTER : Office Building มิ.ย. - ก.ค. 62

โพสต์ : 09 ก.ค. 2562
ภาพบรรยากาศงาน g'Soft & FASTER : Office Building @อาคารเลค รัชดา, เมืองไทรภัทร, คิวเฮ้าส์, บางกอกซิตี้,
ซันทาวเวอร์, ซีพีสีลม, อิตัลไทย, สินธร และไทยซัมมิท ในช่วงเดือนมิ.ย. - ก.ค.
62 ที่ผ่านมา