แกลอรี่

เพิ่มพลังความจำ ลดความเครียด กับ MyColor2 #ออกแบบอักษรวิจิตร

โพสต์ : 31 พ.ค. 2565
ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มพลังความจำ ลดความเครียดกับ MyColor2 #ออกแบบอักษรวิจิตร
โดย ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ (อ.ดา) เจ้าของเพจ อักษร ตัวเขียน
ที่มาร่วมสนุกและเรียนรู้เทคนิคการเขียน การใช้เงาและการจับคู่สี ด้วยปากกาสี MyColor2
ที่จะสามารถนำไปต่อยอดการเขียนในชีวิตประจำวันได้