การสั่งซื้อสินค้า

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

 1. ท่านสามารถโทรสอบถามรายละเอียดและราคาของสินค้าได้ที่ เบอร์ 02-432-3240-7 ต่อ 205, 208
  เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.45 น.
  • คุณนันท์ณิชา เพ็งบุบผา
  • คุณศิริจรรยา เงินยิ่งสุข
 2. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ ดาวน์โหลดพร้อมกรอกรายละเอียดแล้วส่งกลับมาที่ E-mail : shopping@sakura.in.th
  • ระบุรหัสสินค้า จำนวนสินค้า และวิธีจัดส่งสินค้าว่าส่งแบบธรรมดา หรือ EMS
  • แจ้งชื่อ –ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า และเบอร์ติดต่อกลับอย่างชัดเจน
  • เมื่อส่งใบสั่งซื้อมาแล้วกรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ และแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระ
 3. สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง LINE@ : @sakura.thailand

หมายเหตุ

- กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนา ภ.พ.20 (กรณีออกบิลในนามนิติบุคคล) มาพร้อมกับใบสั่งซื้อสินค้า
- กรุณาโอนเงินชำระค่าสินค้าภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อจากบริษัทฯ หากลูกค้าไม่ได้ทำการโอนเงินภายใน 3 วัน
จะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์และทางบริษัทฯ ขออนุญาตยกเลิกการสั่งซื้อดังกล่าว

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร บัญชี "บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรอกจันทร์
เลขที่บัญชี 133-313658-6
ประเภท กระแสรายวัน

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535117004
(บัญชีพร้อมเพย์โอนต่างธนาคารไม่เสียค่าธรรมเนียม)


2. เมื่อท่านได้ดำเนินการชำระเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน พร้อมเขียน ชื่อ - นามสกุล พร้อมเบอร์ ติดต่อกลับของท่าน ลงในใบโอนเงินหรือ Slip ATM แล้วแฟกซ์มาที่ 02-432-3248-9 หรือส่งมาที่ E-mail : shopping@sakura.in.th

3. ทางบริษัทซากุระจะดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 3 วัน หลังจากได้รับแจ้งการชำระเงินค่าสินค้า

*** หมายเหตุ
ทางบริษัทซากุระขอสงวนสิทธิ์ ในการส่งสินค้าหลังจากได้รับการชำระเงินค่าสินค้าในทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้า เว้นแต่สินค้ามีตำหนิหรือได้รับความเสียหายอันเกิดจากทางบริษัทเท่านั้น ลูกค้าจะต้องแจ้งทางบริษัทให้ทราบภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า และลูกค้าจะต้องทำการส่งสินค้าคืนให้ถึง มือบริษัท ภายใน 7 วัน หากหลังจาก 3 วันที่ท่านได้รับสินค้าไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้า ทุกกรณีค่ะ

ค่าจัดส่งสินค้า

 1. จัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
  • สำหรับสินค้าทั่วไป ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 2-5 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการชำระค่าสินค้าจากลูกค้าอย่างถูกต้องแล้ว
 2. EMS ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ
  • สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการให้จัดส่งแบบรวดเร็วด้วย EMS ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน (โปรดระบุตอนท่านทำการสั่งซื้อสินค้า)

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาจัดส่งของทางไปรษณีย์นี้ ไม่รวมเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้า (สั่งสินค้า/สต๊อกสินค้า)และการบรรจุหีบห่อ
 • ค่าจัดส่ง คิดตามน้ำหนักตามจริง (อัตราค่าบริการ)
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าจัดส่ง ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้ารวมค่าจัดส่งมาแล้ว แต่เปลี่ยนใจมารับสินค้าเองในภายหลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ
: คุณนันท์ณิชา เพ็งบุบผา
คุณศิริจรรยา เงินยิ่งสุข
โทรศัพท์
: 02-432-3240-7 ต่อ 205 ,208
อีเมล์
เวลาทำการ
: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.45 น.

สั่งซื้อสินค้า

ชื่อ - สกุล
โทรศัพท์
อีเมล์
ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
รายการสินค้าที่ต้องการ
ไฟล์เอกสาร 1
ไฟล์เอกสาร 2
ไฟล์เอกสาร 3
(สำเนาใบ ภ.พ.20, สำเนาบัตรประชาชน)
รายละเอียดเพิ่มเติม