Gallery

งานประชุมสมาคมเครื่องใช้สำนักงาน ปี 63

Posted on : 29 Jan 2563
ภาพบรรยากาศงาน งานประชุมสมาคมเครื่องใช้สำนักงาน ในวันที่ 18 ม.ค. 63 ณ Anchapanya Art & Co-Living Space
ซึ่งภายในงานได้มีการนำสินค้าใหม่ๆให้เสนอให้ลูกค้ารับชมและทดลองใช้ ทางบริษัทซากุระฯและดีจีอาร์ตฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับ