ดินสอ และไส้ดินสอ

  • ดินสอกด dominic MP-507

    ดินสอกด dominic ตัวด้ามมีถึง 7 สีให้เลือก

    ลายเส้น : 0.5 มม.

    1 กล่องบรรจุ 48 แท่ง

    ราคา : 720 บาท/กล่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม