สมุดโน๊ตชนิดไม่มีลายเส้น

  • สมุดโน๊ตฟลอรอล แบลงค์ อี-ไฟล์ CNB40

    สมุดโน๊ตไม่มีลายเส้น (e-file Foral Blank Note) หน้าปกลายดอกไม้สวยงามคงทนด้วยกระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม เนื้อกระดาษถนอมสายตา 70 แกรม 32 แผ่น เนื้อในสมุดไม่มีลายเส้นทำให้คุณสามารถจดบันทึก เขียนข้อความ หรือวาดได้อย่างอิสระ มี 3 สไตล์ให้เลือกใช้

    CNB 40 ขนาด : 9 x 14 ซม. เล่มละ 29 บาท
    CNB 40M ขนาด : 14.5 x 21 ซม. เล่มละ 42 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม