สมุดโน๊ตชนิดไม่มีลายเส้น

  • สมุดโน๊ตฟลอรอล แบลงค์ อี-ไฟล์ CNB40, CNB40M

    สมุดโน๊ตไม่มีลายเส้น (e-file Foral Blank Note) หน้าปกลายดอกไม้สวยงามคงทนด้วยกระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม เนื้อกระดาษถนอมสายตา 70 แกรม 32 แผ่น เนื้อในสมุดไม่มีลายเส้นทำให้คุณสามารถจดบันทึก เขียนข้อความ หรือวาดได้อย่างอิสระ มี 3 สไตล์ให้เลือกใช้

    CNB40 ขนาด : 9 x 14 ซม. จำนวน 3 เล่ม ราคา 81 บาท
    CNB40M ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
    จำนวน 3 เล่ม ราคา 123 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม