สมุดโน๊ตชนิดไม่มีลายเส้น

  • สมุดโน๊ตแบ็คทูเบสิค อี-ไฟล์ CNB50

    สมุดโน๊ตไม่มีลายเส้น กระดาษถนอมสายตา สำหรับใช้จดบันทึก ตกแต่ง และสเก็ตซ์ภาพ 75 แกรม 100 แผ่น มี 3 สี

    ขนาด : 20 x 20 ซม.

    ราคา : 88 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม