ไม้บรรทัด

 • ชุดเรขาคณิต 3P 30 ซม. TC/897118

  - ชุดเรขาคณิตสำหรับผู้ใช้มือซ้าย
  - พลาสติกใสพิเศษ
  - หน่วยวัดเป็นเซนติเมตร ตัวเลขเห็นได้
  - สเกล ถูกต้อง แม่นยำ

  ขนาด : 363 x 130 x 12 มม.

  ราคา : 80 บาท/ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม