พู่กัน

 • พู่กัน i-Paint IP-BR-#

  พู่กัน i-Paint ด้วยขนสังเคราะห์ที่นุ่มเส้นเล็กละเอียด ปลายแหลมไม่แตกง่าย และด้วยปลอกที่แน่นหนา จึงช่วยให้ขนพู่กันไม่หลุดร่วง อีกทั้งยังช่วยให้อุ้มน้ำได้ดี เพื่อสีที่สม่ำเสมอ ให้คุณสร้างสรรงานได้ดูสวยเนียน... เฉียบ ได้ดังใจ

  เบอร์: 0 บรรจุ 12 ด้าม ราคา 116 บาท
  เบอร์: 1 บรรจุ 12 ด้าม ราคา 116 บาท
  เบอร์: 2 บรรจุ 12 ด้าม ราคา 142 บาท
  เบอร์: 3 บรรจุ 12 ด้าม ราคา 155 บาท
  เบอร์: 4 บรรจุ 12 ด้าม ราคา 167 บาท
  เบอร์: 5 บรรจุ 12 ด้าม ราคา 180 บาท
  เบอร์: 6 บรรจุ 10 ด้าม ราคา 193 บาท
  เบอร์: 7 บรรจุ 10 ด้าม ราคา 182 บาท
  เบอร์: 8 บรรจุ 10 ด้าม ราคา 204 บาท
  เบอร์: 9 บรรจุ 6 ด้าม ราคา 142 บาท
  เบอร์: 10 บรรจุ 6 ด้าม ราคา 174 บาท
  เบอร์: 11 บรรจุ 6 ด้าม ราคา 238 บาท
  เบอร์: 12 บรรจุ 6 ด้าม ราคา 270 บาท
  เบอร์: 14 บรรจุ 6 ด้าม ราคา 315 บาท
  เบอร์: 16 บรรจุ 6 ด้าม ราคา 347 บาท
  เบอร์: 18 บรรจุ 6 ด้าม ราคา 373 บาท
  IP-BR-AS คละเบอร์ 0-10 ราคา 177 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม