สีโปสเตอร์ และสีอะคิลิค

 • สีอคิลิค (Acrylic) SAKURA XAC-#

  สีอคิลิค (Acrylic) SAKURA รหัส XAC-# เนื้อสีแน่นสวยสด ไม่ชีดจาง สีไม่เปลี่ยนเมื่อแห้ง กันน้ำ ระบายได้ดีบนกระดาษ ผ้าใบ ไม้ แก้ว ผ้า พลาสติก ฯลฯ ปลอดสารพิษ (NON TOXIC) มี 34 สี มี 2 ขนาด

  (เหมาะสำหรับ ช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 13 ปีขึ้นไป)

  XAC20-# ขนาด 20 ml. ราคาหลอดละ 41 บาท
  XAC75-# ขนาด 75 ml. ราคาหลอดละ 106 บาท
  XAC20-12(s) ชุดสีอะคิลิค 12 สี ขนาด 20 ml. ราคาชุดละ 480 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม