กรรไกร

 • กรรไกรแพทเทิร์น (กรรไกรซิกแซก) 5" SC/601003

  - ทำจากไฟเบอร์
  - ใบมีด Fiber glass ปลอดภัย ไม่สามารถตัดผมหรือผิวหนััง
  - ตัดกระดาษได้ 40 - 250 แกรม

  ขนาด : 13 ซม.

  ราคา : 82 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม