กระดาษและสมุดวาดเขียน

  • สมุดวาดเขียน SAKURA XWP-DB5

    สมุดวาดภาพ วาอิโร่ะ จากซากุระ มาตราฐาน ญี่ปุ่น คุณภาพดี

    จำนวน : 20 แผ่น 110 แกรม
    ขนาด : 25 x 17.8 ซม.

    ราคา : 27 บาท/เล่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม