แฟ้มเอกสารแบบซอง

  • แฟ้มซองใส อี-ไฟล์ 10A, 10F

    เหมาะสำหรับใส่เอกสารนำเสนอ Project ปกใสช่วยให้งานเด่น มี 2 สี 2 ขนาด

    ขนาด A4 : 22 x 31 เชนติเมตร
    ขนาด F4 : 23 x 35 เชนติเมตร

    ราคา : 8 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม