เทป

 • TAI-CHI Foam Tape SP-309

  เทปกาว 2 หน้ามีคุณลักษณะ 2 แบบ
  - ด้านเทปสีดำ : มีความเหนียวแน่นพิเศษ สำหรับการติดที่ถาวร
  - ด้านเทปสีขาว : สำหรับติดงานชั่วคราวที่ต้องการลอกออก หรือ ขยับตำแหน่ง

  ขนาด : 18 มม. x 2 ม.

  ราคา : 36 บาท/แพ็ค
รายละเอียดเพิ่มเติม