เครื่องเย็บกระดาษและลวดเย็บ

 • ลวดเย็บกระดาษ SS/324105

  สำหรับเติมเครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บเบอร์ 10 สามารถเย็บสูงสุดได้ 15 แผ่น

  ขนาด (ยาว x กว้าง x ลึก) : 54 X 29 X 13 มม.
  น้ำหนัก : 0.02182 กก.

  บรรจุกล่องละ 10 แพ็ค

  ราคา : 107 บาท/กล่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม