เครื่องเย็บกระดาษและลวดเย็บ

 • เครื่องเย็บ MINI VIVO ST/540400

  - เครื่องเย็บ + ลวดเย็บ 1 กล่อง
  - ใช้ลวดเย็บขนาดเบอร์ 10
  - สามารถเย็บได้ 10 แผ่น
  - ลวดเย็บเบอร์ 24 สามารถเย็บได้ 12 แผ่น
  - ลวดเย็บเบอร์ 26 สามารถเย็บได้ 15 แผ่น

  ขนาด (ยาว x กว้าง x ลึก) : 65 X 33 X 47 มม.
  น้ำหนัก : 0.0473 กก.

  ราคา : 54 บาท/ชิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม